Tổng giám đốc Louis Holdings vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Dược Lâm Đồng

Ông Nguyễn Mai Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin