Chân dung ông Nguyễn Thanh Tùng tân Tổng giám đốc Vietcombank

Ông Nguyễn Thanh Tùng, tân Tổng giám đốc Vietcombank sinh năm 1974, là người đã điều hành hệ thống hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ dù giai đoạn thị trường nhiều biến động chưa có tiền lệ.