Góc nhìn chuyên gia: “Cần tạo nên sự khác biệt trong từng sản phẩm, đó là những gì du lịch Quảng Bình nên hướng đến…”

Mới đây, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý đã phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan của tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình Hội nghị & Đối thoại “Du lịch xanh và Sản phẩm OCOP Quảng Bình: Hành trình chinh phục thị trường”. Tại Hội nghị & Đối thoại, nhiều chuyên gia đã đưa ra các ý kiến khác nhau trong việc phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình.