Trí thức Việt Nam ở nước ngoài là lực lượng quan trọng, không tách rời với dân tộc, với đất nước

Hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963 -18/5/2023) và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội Việt Nam (26/3/1983 – 26/3/2023), chiều 23/3, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước”.