Người đàn ông 39 tuổi kiếm được 160.000 đô la/tháng từ thu nhập thụ động chia sẻ lời khuyên kinh doanh tốt nhất của mình

Khi bắt đầu kinh doanh, đôi khi thật khó để biết sắp xếp công việc và ưu tiên điều gì. Vì vậy xây dựng chiến lược thực thi có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn tránh những cạm bẫy phổ biến