Buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm kem đánh răng nhãn hàng MM Professional

Sản phẩm kem đánh răng nhãn hàng MM Professional của Công ty Liên Thành Phát vừa bị cơ quan quản lý buộc tiêu huỷ do không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.