Bệnh viện Tâm Anh đứng đầu các bệnh viện tư tại TP.HCM về chất lượng

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đứng top 7, dẫn đầu nhóm bệnh viện tư nhân.