Các chuyên gia đánh giá như thế nào về việc NHNN phát hành 10.000 tỷ đồng tín phiếu ra thị trường?

Ngày 21/9/2023, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo về việc bán tín phiếu NHNN thông qua phương thức đấu thầu. Theo kết quả đấu thầu, NHNN đã phát hành 9,995 tỷ đồng tín phiếu với lãi suất trúng thầu đạt 0.69%/năm. Ngày đến hạn thanh toán của lô tín phiếu trên là 19/10/2023 (28 ngày).