Ngân hàng MSB bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc trong bối cảnh nợ xấu hơn 4.200 tỷ đồng

Bà Đinh Thị Tố Uyên tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Khối chiến lược ngân hàng MSB đến năm 2027. Việc bổ nhiệm bà Tố Uyên diễn ra trong bối cảnh MSB có nợ xấu ở mức cao, tính đến 31/12/2023, tổng nợ xấu của MSB ghi nhận 4.281 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh từ 1,71% hồi đầu năm lên mức 2,87% vào cuối năm, trong đó, nợ nhóm 5 (nhóm nợ có khả năng mất vốn) ở mức hơn 1.807 tỷ đồng.