Vốn ngoại đăng ký vào lĩnh vực bất động sản tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2024

Theo số liệu do Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2024, vốn ngoại đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản Việt Nam đạt gần 1,98 tỷ USD, tăng gần 71% so với cùng kỳ.