Quản lý hiệu quả, nhiều doanh nghiệp bất động sản có lãi trong quý 4/2022

Quý 4/2022 được xem là khá khó khăn của nhiều doanh nghiệp khi lợi nhuận suy giảm, thua lỗ, âm vốn. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp ghi nhận có lãi trong quý 4 dù đã giảm rất nhiều so với cùng kỳ của 2021.