Năm 2023, chủ chuỗi du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải, Flamingo Cát Bà báo lãi 175 tỷ đồng

Anh Quân

18/04/2024 17:24

CTCP Flamingo Holding Group (Flamingo) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thế đạt 175 tỷ đồng.

 

Description: Chủ chuỗi du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà, Flamingo Đại Lải... sụt giảm lợi nhuận- Ảnh 2.

Phối cảnh Flamingo Ibiza 1 Resort.

Năm 2023 được đánh giá là giai đoạn “vùng đáy” của thị trường bất động sản, khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận. Mặc dù vậy, CTCP Flamingo Holding Group (Flamingo) vẫn duy trì kết quả hoạt động kinh doanh khả quan với nhiều tín hiệu tích cực.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2023, tổng doanh thu của công ty giữ mức gần như đi ngang với năm trước, đạt 2.373 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 175 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Flamingo là 7.296 tỷ đồng, tăng gần 1,4% so với đầu năm nay.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Flamingo ở mức 2.601 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cuối năm 2022. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 42,6% (từ 1.036 tỷ năm 2022 xuống 594,3 tỷ năm 2023). Hệ số thanh toán ngắn hạn được cải thiện, tăng từ 1,08 lên 1,32. Đồng thời, hệ số thanh toán nhanh cũng tăng từ 0,48 lên 0,58.

 Như vậy, cấu trúc tài sản của doanh nghiệp đang dần được điều chỉnh sang các tài sản có tính thanh khoản tốt hơn.

Về dư nợ trái phiếu, Tập đoàn Flamingo ghi nhận tỷ lệ dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trên vốn chủ sở hữu gần là 0,11, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Tại thời điểm 31/12/2023, dư nợ trái phiếu của công ty khoảng 284,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Flamingo đã mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị 315,2 tỷ. Mới đây, tháng 3/2024, Tập đoàn Flamingo cũng đã hoàn tất việc tiếp tục mua lại trước hạn thêm 30 tỷ trái phiếu, đưa dư nợ trái phiếu về 254,8 tỷ đồng.