Novaland phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore

Cao Thảo

10/07/2021 09:33

300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5,25%/năm. Giá chuyển đổi ban đầu 135.700 đồng/cổ phiếu và có thể được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp phát sinh

ho-tram-1625884304.jpg
Dự án Novaworld Hồ Tràm của Novaland

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã CK: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX).

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5.25%/năm. Giá chuyển đổi này sẽ được điều chỉnh khi xảy ra hợp nhất, chia tách cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng; chia cổ tức; phát hành quyền hoặc quyền chọn đối với trái phiếu; phát hành quyền liên quan đến chứng khoán khác; phát hành cổ phiếu hoặc chứng quyền, quyền chọn với mức giá thấp hơn giá thị trường.

Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán - 07/07/2021. Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.

Credit Suisse (Singapore) Limited là Nhà Quản lý tòan cầu độc quyền (Sole Global Coordinator) và Đơn vị Dựng sổ độc quyền (Sole Bookrunner) cho đợt huy động vốn lần này của Novaland.

Đợt phát hành ghi nhận sự quan tâm lớn từ nhiều nhà đầu tư quốc tế uy tín với giá trị đăng ký tham gia gấp nhiều lần so với kế hoạch phát hành 300 triệu USD của Novaland.

Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.

Novaland cũng vừa lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành tối đa hơn 884 triệu cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu thưởng 29% và chia cổ tức 31%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm nay.

Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland huy động 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.

Trước đó, tập đoàn cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.

Cao Thảo