Việt Nam đã chi 21.500 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19

Quý Quý

30/08/2021 08:11

Theo Bộ Tài chính, ước tính từ đầu năm đến nay, ngành tài chính đã chi 4.650 tỷ đồng và tính từ năm 2020 đến nay đã chi 21.500 tỷ đồng cho phòng chống dịch COVID-19.

tiem-vac-xin-vero-cell-1630285795.jpg
Tính đến ngày 27-8, đã có 17,4% người Việt đã tiêm 1 liều vắc xin, 2,4% đã tiêm đủ 2 liều. 

Dịch COVID-19 kéo dài gần 2 năm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, nhất là người lao động, tác động lớn đến tình hình thu ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh đó, thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa, chi ngân sách để ứng phó với đại dịch, hỗ trợ nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Suốt thời gian qua, Chính phủ hết sức quan tâm đến chi cho phòng, chống dịch và yêu cầu Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác, bảo đảm kinh phí cho phòng, chống dịch.

Theo Bộ Tài chính, ước tính từ đầu năm đến nay, ngành tài chính đã chi 4.650 tỷ đồng và tính từ năm 2020 đến nay đã chi 21.500 tỷ đồng cho phòng chống dịch.

Để tập trung nguồn lực chi phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 13.300 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020.

Đặc biệt, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đến nay, Quỹ đã huy động được hơn 8.000 tỷ đồng, cùng với kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước để thực hiện mua vaccine phòng COVID-19 khoảng 25.000 tỷ đồng mua đủ 150 triệu liều tiêm cho 70% dân số cả nước.

Quý Quý