Chi đoàn Tạp chí Nhà Quản Lý chăm lo cho thiếu nhi mồ côi do dịch Covid – 19

Ngày 27/3, Chi đoàn Tạp chí Nhà Quản Lý đã thực hiện chương trình “Chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng dịch Covid – 19”. 6 em thiếu nhi trong độ tuổi đi học và bị mồ côi cha, mẹ do Covid – 19 đã nhận những phần quà từ Chi đoàn Tạp chí Nhà Quản Lý.