Bộ Tài chính cho 2 lãnh đạo của VSDC từ chức

Quang Phúc

21/02/2024 11:21

Theo đó, ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh điều đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã xin từ chức và được Bộ Tài chính chấp thuận.

Theo đó, ngày 20/2/2024, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 270 về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với Ông Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VSDC.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có Quyết định số 269 về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với Ông Phạm Trung Minh – Thành viên Hội đồng thành viên VSDC, vì lý do cá nhân.

Hội đồng thành viên VSDC bao gồm 3 thành viên, trong đó ông Nguyễn Sơn, Phụ trách HĐTV; ông Dương Văn Thanh và Phạm Trung Minh là thành viên hội đồng. 

photo-1708441023857-17084410241913577342-1708489166.png
 

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VSDC từ tháng 12/2012. Trong khi ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018.

Sau khi hai lãnh đạo từ chức, hội đồng thành viên Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chỉ còn lại ông Nguyễn Sơn với vị trí phụ trách.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập dựa trên quyết định năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trên cơ sở chuyển đổi VSD. 

VSDC đã kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của VSD theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quang Phúc
Bạn đang đọc bài viết "Bộ Tài chính cho 2 lãnh đạo của VSDC từ chức" tại chuyên mục Nhân vật.