Luật sư Nguyễn Đăng Tư và những chia sẻ với người theo đuổi ngành Luật

Ông Nguyễn Đăng Tư, Luật sư từ Công ty Luật TriLaw chia sẻ về nghề Luật sư với những bạn trẻ lựa chọn nghề Luật là sự nghiệp của mình.