Chân dung ông Lê Tuấn Anh - tân Phó Tổng Giám đốc 9X của Tập đoàn GELEX

Minh Quân

21/05/2024 18:21

Tân Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn GELEX Lê Tuấn Anh sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân.

rsz-ong-le-tuan-anh-1716290405.jpeg
Ông Lê Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEX.

Tập đoàn GELEX đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/05/2024.

Ông Lê Tuấn Anh, sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân. Hiện tại, ông giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư của CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX) kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX.

Với vai trò lãnh đạo trẻ, ông Lê Tuấn Anh đã tích cực tham gia vào nhiều dự án đầu tư quan trọng của Tập đoàn, hợp tác với nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Trước khi được bổ nhiệm, ông đã trải qua nhiều vị trí thử thách tại các đơn vị thuộc hệ thống GEX, góp phần tích lũy kinh nghiệm và bồi dưỡng năng lực

Việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh là một phần trong chương trình quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế cận của GELEX. Điều này nhằm tăng cường năng lực điều hành và đáp ứng yêu cầu quản lý hệ thống doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

GELEX đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững, tạo điều kiện cho các lãnh đạo trẻ phát huy sự năng động, đổi mới và sáng tạo. Từ đó, doanh nghiệp có thể nắm bắt cơ hội và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Sau khi bổ nhiệm, Ban Tổng Giám đốc của GEX sẽ gồm 4 thành viên: ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Long, ông Nguyễn Trọng Trung và ông Lê Tuấn Anh.

Về tình hình kinh doanh của GELEX, trong năm 2023 công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần 29.998 tỷ và lợi nhuận trước thuế 1.398 tỷ.

Trong khi đó năm 2024, Gelex xây dựng kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 32.303 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.921 tỷ.

Minh Quân