Chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả trong doanh nghiệp

Theo acabiz.vn

21/01/2023 05:59

Chiến lược quản lý nhân sự là sự kết nối giữa nguồn nhân lực của công ty với các chiến lược và mục tiêu của công ty. Để quản lý nhân sự hiệu quả, nguồn nhân lực (HR) phải đóng vai trò quan trọng như một đối tác chiến lược khi các chính sách của công ty được tạo ra và thực hiện. Nhân sự chiến lược có thể được thể hiện trong suốt các hoạt động khác nhau, chẳng hạn như tuyển dụng, đào tạo và khen thưởng nhân viên.

Mục đích của chiến lược quản trị nhân sự là:

- Nâng cao tính linh hoạt, đổi mới và lợi thế cạnh tranh.

- Phát triển phù hợp với mục đích văn hóa tổ chức.

- Cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Lợi ích của chiến lược quản lý nhân sự:

- Tăng sự hài lòng trong công việc.

- Văn hóa làm việc tốt hơn.

- Cải thiện tỷ lệ hài lòng của khách hàng.

- Quản lý tài nguyên hiệu quả.

- Một cách tiếp cận chủ động để quản lý nhân viên.

- Tăng năng suất .

Quản lý nhân sự là chìa khóa cho việc duy trì và phát triển đội ngũ nhân viên chất lượng. Dưới đây là 7 chiến lược giúp công ty bạn quản lý nhân lực hiệu quả.

1. Phát triển sự hiểu biết thấu đáo về các mục tiêu của công ty bạn

Vì sự thành công của chiến lược quản lý nhân sự phụ thuộc vào mức độ liên kết với các mục tiêu của công ty bạn, bạn cần có sự hiểu biết thấu đáo về mục tiêu, mục tiêu và sứ mệnh của mình. Bạn sẽ cần có khả năng đưa ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phát triển cho các nhân sự có liên quan. Đảm bảo truyền thông rõ ràng về các mục tiêu của công ty bạn sẽ giúp nhân viên dễ dàng xây dựng chiến lược quản lý tài nguyên hiệu quả.

1959978916-1674165564.jpg
 

2. Đánh giá năng lực nhân sự của bạn

Đánh giá năng lực nhân sự hiện tại của bạn sẽ cho phép bạn hiểu nhân viên bạn có và cách họ đóng góp để hoàn thành mục tiêu và mục tiêu của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên thực hiện kiểm kê kỹ năng cho mỗi nhân viên. Kiểm kê kỹ năng giúp bạn khám phá nhân viên nào là chuyên gia trong các lĩnh vực cụ thể. Nó cũng giúp bạn xác định các nhân viên có hứng thú được đào tạo về một khía cạnh cụ thể của công ty bạn.

3. Phân tích năng lực nhân sự hiện tại của bạn theo mục tiêu của bạn

Đánh giá về năng lực nhân sự của bạn sẽ giúp bạn nhận ra các rào cản và thực hiện kế hoạch hành động để tận dụng các cơ hội và đối phó hiệu quả với các mối đe dọa. Chiến lược nhân sự sẽ phân tích số lượng nhân viên cũng như các kỹ năng của họ và sẽ làm việc với lãnh đạo cấp cao để xác định các cách trang bị tốt hơn cho nhân viên để phục vụ nhu cầu của công ty bạn.

4. Ước tính các yêu cầu nhân sự trong tương lai của công ty bạn

Sau khi phân tích nhân viên và kỹ năng của công ty bạn đã được thực hiện liên quan đến mục tiêu của bạn, đã đến lúc dự báo nhu cầu nhân sự của bạn.

Dự báo các yêu cầu nhân sự trong tương lai của công ty bạn cũng xác định những điều sau:

- Công việc mới và vai trò cần thiết để đảm bảo tương lai của công ty.

- Kỹ năng được yêu cầu bởi các nhân viên hiện tại để đảm nhận trách nhiệm của các công việc và vai trò mới.

- Liệu nhân viên và thực hành nhân sự hiện tại có thể đáp ứng sự phát triển của công ty hay không.

5. Xác định các công cụ cần thiết cho nhân viên để hoàn thành công việc

Nhân sự nhân sự cần liên lạc với các bộ phận thích hợp để tìm hiểu các công cụ được nhân viên sử dụng ảnh hưởng như thế nào đến khả năng thực hiện vai trò của họ. Ví dụ, việc kiểm toán phần cứng và phần mềm có thể được thực hiện cùng với bộ phận CNTT để xác định các lỗ hổng trong các công cụ sẽ tạo điều kiện cho lực lượng lao động có tổ chức hơn.

6. Thực hiện chiến lược quản lý nguồn nhân lực

Sau khi phân tích và dự báo các yêu cầu nhân sự của công ty bạn đã được hoàn thành, đã đến lúc bắt đầu quá trình mở rộng lực lượng lao động của bạn và phát triển nhân viên hiện tại để trang bị cho công ty của bạn phát triển trong tương lai. Bạn có thể đạt được việc thực hiện chiến lược quản lý nguồn nhân lực của mình bằng cách thực hiện như sau:

- Bắt đầu với giai đoạn tuyển dụng - Tại thời điểm này, các chuyên gia nhân sự bắt đầu tìm kiếm các ứng viên sở hữu các kỹ năng đã được xác định trong quá trình hoạch định chiến lược nhân sự.

- Tổ chức một quá trình lựa chọn - Phỏng vấn và các tiêu chí lựa chọn khác diễn ra tại thời điểm này. Những câu hỏi phỏng vấn như thế nào là yêu cầu lương của bạn? Các bài kiểm tra và liên quan sẽ được sử dụng để đánh giá xem ứng viên có phù hợp để thực hiện vai trò đó hay không.

- Bắt đầu tuyển dụng ứng viên - Công ty của bạn sẽ đưa cho ứng viên một lời mời làm việc sau khi tất cả các kiểm tra thích hợp đã được thực hiện.

- Onboarding và đào tạo -  Nhân viên nội trú là một yếu tố quyết định liệu một nhân viên có còn ở lại với một công ty hay không. Một quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng như huấn luyện toàn diện phải được đưa ra để tăng khả năng giữ chân nhân viên. Một khi bạn đã có nhân viên của mình tốt, một bước quan trọng khác để giữ chân họ là giữ họ tham gia!

698111572-1674165583.jpg
 

7. Đánh giá và hành động khắc phục

Nhân sự nên quyết định thời gian để thực hiện đánh giá chiến lược quản lý nhân sự. Đánh giá này sẽ theo dõi tiến trình thực hiện và cũng xác định các khu vực để cải thiện. Việc xem xét nên được đo lường xem liệu những thay đổi có giúp công ty của bạn đạt được mục tiêu hay không. Hành động khắc phục phải được thực hiện nếu chiến lược quản lý nguồn nhân lực không đạt được mục tiêu của nó.

Theo acabiz.vn