Chủ tịch Phạm Quang Dũng: Vietcombank đưa tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên mức kỷ lục 424%

Lưu Hằng

10/01/2022 13:44

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng cho biết với mỗi đồng nợ xấu nội bảng, ngân hàng trích lập dự phòng hơn 4 đồng. Đây là tỷ lệ bao phủ nội xấu cao nhất toàn ngành ngân hàng. Với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt kỷ lục 424%, Vietcombank đã trích lập đủ cho nợ cơ cấu vì Covid-19 trước 2 năm so với thời hạn.

pham-quang-dung-1641797234.jpg
Ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Vietcombank

 

Tại hội nghị triển khai công tác đảng và hoạt động kinh doanh năm 2022 của Vietcombank (HoSE: VCB), ông Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Vietcombank cho biết tổng tài sản của ngân hàng này đến cuối năm 2021 ở mức 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2020. Huy động vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng.

 

Dư nợ tín dụng đạt hơn 963.000 tỷ đồng, tăng gần 15%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, nợ nhóm 2 chiếm 0,34%, tỷ lệ nợ xấu 0,63% và được trích lập đủ theo Thông tư 03. Thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. 

Ông Phạm Quang Dũng cho biết với mỗi đồng nợ xấu nội bảng, Vietcombank trích lập dự phòng hơn 4 đồng. Đây là tỷ lệ bao phủ nội xấu cao nhất toàn ngành ngân hàng. Với tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt kỷ lục 424%, Vietcombank đã trích lập đủ cho nợ cơ cấu vì Covid-19 trước 2 năm so với thời hạn.

Lãnh đạo nhà băng cho biết năm 2021 đã trích 7.000 tỷ đồng lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, gấp hai lần quy mô hỗ trợ năm 2020. Quy mô dư nợ cho vay bị ảnh hưởng được giữ nguyên nhóm là 10.537 tỷ đồng (nợ gốc hơn 9.000 tỷ đồng).

Vietcombank nộp ngân sách Nhà nước bao gồm thuế phí, cổ tức gần 11.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch cổ đông và Ngân hàng Nhà nước giao trong năm 2021 (25.000 tỷ đồng). Thu nhập phí dịch vụ và tài trợ thương mại tăng 12% so với năm 2020. 

Trước đó, 3 ngân hàng trong nhóm Big4 còn lại cũng tiết lộ kết quả năm 2021. Agribank ghi nhận lợi nhuận hơn 14.000 tỷ đồng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng đạt hơn 13.200 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản Agribank đạt 1,68 triệu tỷ, tăng 7,3%, huy động vốn đạt 1,56 triệu tỷ, tăng 7,5%. Tín dụng đạt 1,316 triệu tỷ, tăng 8,5%. Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 70% trên tổng dư nợ và chiếm hơn 36% tổng dư nợ cho vay trong lĩnh vực này toàn ngành.

Trước Agribank, VietinBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ của ngân hàng năm 2021 với lợi nhuận vượt kế hoạch (16.800 tỷ đồng). Lãnh đạo của BIDV cũng từng chia sẻ ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Vietcombank, ngân hàng nắm giữ ngôi vị quán quân lợi nhuận, chưa công bố con số.

Lưu Hằng