Chứng khoán Bản Việt 9 tháng lãi ròng hơn 1.031 tỷ đồng

Quý Quý

20/10/2021 17:50

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 245% cùng kỳ. EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020.

nguyen-thanh-phuong-1634726488.jpg
Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán Bản Việt

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 cho biết doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng, tăng mạnh 228% so với quý 3/2020.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

VCSC đạt 399 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong quý 3/2021, tăng 245% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận LNTT đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. LNTT 9 tháng đầu năm 2021 đã vượt kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 3 đạt 329 tỷ đồng, tăng 245% cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng CTCP Chứng khoán Bản Việt của Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng lãi ròng đạt hơn 1031 tỷ đồng, tăng 147% cùng kỳ 2020.

EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020.

Trong quý 3/2021 mảng môi giới của VCSC ghi nhận doanh thu 229 tỷ đồng (tăng 172% so với quý 3/2020) và LNTT đạt 71 tỷ đồng (tăng 200% so với quý 3/2020). Tính chung trong 9 tháng 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận mảng môi giới đạt 215 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ 2020.

Hoạt động giao dịch từ khối khách hàng trong nước duy trì ở mức cao giúp hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 200% trong quý 3/2021 so với quý 3/2020. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện trong quý 3/2021, hỗ trợ mức tăng 142% của doanh thu môi giới tổ chức của VCSC so với quý 3/2020. VCSC xếp thứ năm tính theo thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý 3/2021, với thị phần môi giới đạt 4,90%. Tổng VCSH của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý 2/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020.

Trong khi đó mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 44 tỷ đồng (so với mức lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng trong quý 3/2020 và lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý 2/2021). Trong 9 tháng 2021, mảng Ngân hàng Đầu tư của VCSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng so với LNTT 35 tỷ đồng trong 9 tháng 2020.

Trong quý 3/2021, VCSC ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ một số thương vụ bao gồm thương vụ IPO và niêm yết CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS). Ngoài ra, trong 9 tháng 2021, bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã tập trung thực hiện các giai đoạn cuối cùng cho một số thương vụ lớn, điển hình là thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Doanh thu từ thương vụ kể trên chưa được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021 vì thương vụ này vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan.

Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 433 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 368% so với quý 3/2020) và LNTT đạt 251 tỷ đồng (tăng 529% so với quý 3/2020). Tính chung trong 9 tháng 2021, VCSC ghi nhận lợi nhuận mảng Đầu tư đạt 879 tỷ đồng, tăng mạnh 179% so với cùng kỳ 2020. Trong quý 3/2021, VCSC đã giảm vị thế các cổ phiếu như TCB, VPB, và DGC.

Mảng Cho vay Ký quỹ ghi nhận doanh thu 158 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 166% so với quý 3/2020) và LNTT đạt 32 tỷ đồng (tăng 67% so với quý 3/2020). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6.449 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối quý 2/2021 và tăng 66% so với cuối năm 2020.

Quý Quý