Có 71% DN đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sau 1 tháng triển khai

Thùy Dương

22/12/2021 10:44

Theo Tổng cục Thuế, sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành, hiện số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn này là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức.

hoa-don-dien-tu-1640144626.jpg
ảnh minh họa

Ngày 21/12, Tổng cục Thuế cho biết sau 1 tháng triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố, hiện số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.182 doanh nghiệp, chiếm 71% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn.

Trong số đó, Cục Thuế Quảng Ninh có tỷ trọng số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt cao nhất, đạt 98% tổng số doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh; Cục Thuế Hà Nội với số lượng người nộp thuế đông trong cả nước nhưng tỷ lệ số lượng người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cũng đạt 90% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Cũng theo tổng hợp của Tổng cục Thuế, tính đến 16 giờ ngày 20/12, tổng số hóa đơn có mã đã nhận của 6 cục thuế là 1.707.871 hóa đơn, có 5.802 hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã. Số hóa đơn không mã gửi đầy đủ nội dung tính đến 16 giờ cùng ngày của 6 cục thuế là 77.820 hóa đơn.

Để chuẩn bị triển khai cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế cho biết đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử; trong đó, trọng tâm là rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

Cơ quan Thuế các cấp cũng mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn quốc. Đặc biệt đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền...) đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các cục thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 1/7/2022 trên toàn quốc.

Cơ quan Thuế cũng sẽ mở rộng kết nối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử gồm tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu, tổ chức cung cấp giải pháp thông báo, tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định.

Đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn như xăng dầu, bảo hiểm... để kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế.

Thùy Dương