Cổ đông đồng ý tăng vốn hơn 1,2 tỷ USD, Novaland của Chủ tịch Bùi Thành Nhơn lại đạt thêm thỏa thuận gia hạn 2 lô trái phiếu 1.750 tỷ đồng

Nhật Tân

24/03/2023 19:52

Cổ đông CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa thông qua kế hoạch tăng vốn khủng thêm hơn 1,2 tỷ USD nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Doanh nghiệp bất động sản này cũng vừa có công bố thông tin quan trọng liên quan đến việc gia hạn 2 lô trái phiếu.

novaland-1679661710.jpg
Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland từng có tâm thư mong muốn nhận được hỗ trợ và đồng hành của tất cả các chủ nợ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa công bố kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua tất cả 7 tờ trình, với 99,4% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ. Theo đó, cổ đông Novaland đã thông qua việc phát hành cổ phiếu và nếu thành công, vốn của doanh nghiệp bất động sản này sẽ tăng gấp 2,5 lần lên 48.750 tỷ đồng.

Cụ thể, có 2 phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua.

Thứ nhất, cổ đông Novaland đã thông qua tờ trình về việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu tối thiểu 9.750 tỷ đồng.

Số tiền huy động được sẽ được dùng để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn. Đồng thời, được dùng để thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư và nhằm thanh toán các khoản phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Thứ hai, cổ đông Novaland cũng thông qua tờ trình về việc Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Nếu thành công, Novaland sẽ thu về tối thiểu 19.500 tỷ đồng. 

Tiền được thu về trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện hai phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT Novaland sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Trong trường hợp cả hai phương án phát hành đều được thông qua và thực hiện thành công 100%, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng gấp 2,5 lần, thêm hơn 29 nghìn tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD) từ gần 19.500 tỷ lên 48.750 tỷ đồng.

Ngoài tin vui nói trên, Novaland  cũng vừa đạt được thỏa thuận cực lớn liên quan đến việc gia hạn 2 lô trái phiếu. Theo đó lô trái phiếu NVLH2124002 do Novaland phát hành ngày 26/4/2021 trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đại diện sở hữu được chuyển từ trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền sang trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng cổ phần của CTCP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG) và không kèm chứng quyền. 

Kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày 10/3/2025 thay vì đáo hạn vào ngày 26/4/2024. Lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm thay vì mức 10,5% trước đó. Toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Lô trái phiếu này do Novaland phát hành ngày 15/3/2022 có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 10,5%/năm. NVLH2224006 do CTCP Chứng khoán Dầu khí đại diện sở hữu có giá trị 1.500 tỷ đồng được gia hạn chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn.

Trái chủ cũng chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5% mỗi năm. Đồng thời, Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng vừa thông báo đã có 2 người được đề cử vào Hội đồng quản trị là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

Nhật Tân