Cổ phiếu của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng giá liên tiếp

Quý Quý

20/10/2021 15:26

Năm 2021, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.697 tỷ đồng và lãi trước thuế 10 tỷ đồng lần lượt giảm 4,8% và 4,6% so với thực hiện năm 2020.

ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-tay-nam-bo-1634718065.jpg
Năm 2021, PSW đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.697 tỷ đồng và lãi trước thuế 10 tỷ đồng lần lượt giảm 4,8% và 4,6% so với thực hiện năm 2020.

Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (HNX: PSW) được thành lập ngày 08/07/2004 với khu vực thị trường được giao quản lý gồm 12 tỉnh/thành phố từ Tiền Giang đến Cà Mau với nhiệm vụ cung cấp các sản phẩm phân bón, nông dược ổn định, kịp thời, tin cậy, giá hợp lý kèm theo các giải pháp giúp sử dụng hiệu quả sản phẩm, đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh doanh, góp phần phát triển bền vững nông nghiệp ĐBSCL.

Ngay đầu phiên sáng 20/10, cổ phiếu PSW đã được đẩy lên mức giá trần 18.700 đồng với khớp lệnh chỉ vỏn vẹn 9.100 đơn vị cùng dư mua giá trần hàng triệu đơn vị. Trước đó, khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất của mã này là hơn 120.000 đơn vị/phiên.

Với phiên tăng này, tạm tính, cổ phiếu PSW đã ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng giá liên tiếp (kể từ ngày 11/10) trong đó có 4 phiên trần; thị giá của mã trong khoảng thời gian này được kéo từ mức 12.200 đồng lên mức giá hiện tại - tương ứng tăng hơn 53% thị giá.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, PSW đạt 963 tỷ đồng doanh thu thuần tăng gần 21% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng cũng - cao gấp gần 4 lần so với số lãi đạt được của nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, PSW đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.697 tỷ đồng và lãi trước thuế 10 tỷ đồng lần lượt giảm 4,8% và 4,6% so với thực hiện năm 2020. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2021, PSW đã hoàn thành được 56,7% mục tiêu về doanh thu và đã vượt 111% mục tiêu về lợi nhuận.

Quý Quý