Công ty Chứng khoán Bản Việt đạt 521 tỷ đồng lợi nhuận quý I/2022

Quý Quý

27/04/2022 15:37

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - mã VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 43% cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch năm.

nguyen-thanh-phuong-1651048500.jpg
Chủ tịch Chứng khoán Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng sở hữu 4,1% cổ phần Bản Việt.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT): VCSC ghi nhận LNTT đạt 521 tỷ đồng trong Q1 2022, tăng 43% so với Q1 2021 (364 tỷ đồng) và hoàn thành 27% kế hoạch kinh doanh năm 2022 (kế hoạch: 1.900 tỷ đồng).

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): EPS của VCSC trong Q1 2022 đạt 1.253 đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trong 12 tháng gần nhất của VCSC đạt 23,7% trong Q1 2022 (31,9% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu).

Vốn chủ sở hữu (VCSH): Tổng VCSH của VCSC tại cuối tháng 3/2022 đạt 7.150 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2021.

Mảng môi giới: Trong Q1 2022, mảng môi giới ghi nhận doanh thu 199 tỷ đồng (tăng 17% so với Q1 2021, thấp hơn 13% so với Q4 2021) và LNTT đạt 102 tỷ đồng (đi ngang so với Q1 2021, tăng 14% so với Q4 2021).

Mảng Ngân hàng Đầu tư: Kết quả kinh doanh tích cực từ mảng Ngân hàng Đầu tư dẫn đến đóng góp của mảng này vào tổng doanh thu và LNTT của VCSC lần lượt tăng lên 20% và 26% trong Q1 2022 từ 9% và 12% trong cả năm 2021.

Mảng Đầu tư: Trong Q1 2022, doanh thu và lợi nhuận mảng Đầu tư của VCSC chủ yếu đến từ việc bán cổ phiếu của QNS và từ hoạt động kinh doanh Chứng quyền Đảm bảo (CW).

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin): Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối Q1 2022 đạt 8.140 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2021.

Các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 8.856 tỷ đồng vào cuối Q1 2022, tăng 6% so với cuối năm 2021. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC đạt mức 123,9% tại cuối tháng 3/2022 so với 127,3% tại cuối năm 2021.

Theo báo cáo quản trị năm 2021, hiện Chủ tịch Chứng khoán Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng sở hữu 4,1% cổ phần công ty. Còn Tổng Giám đốc Tô Hải và gia đình nắm giữ 28% cổ phần Bản Việt.

Năm nay, VCSC đạt mục tiêu doanh thu hoạt động là 3.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.900 tỷ đồng. Kế hoạch này được đưa ra dựa trên cơ sở VN-Index đạt 1.550 điểm vào cuối năm 2022. Về kế hoạch kinh doanh, Chứng khoán Bản Việt đưa ra chiến lược gồm: tập trung củng cố vị thế số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, đẩy mạnh phát triển môi giới bán lẻ và tham gia sâu vào thị trường trái phiếu.

Ngoài ra, công ty cũng lên kế hoạch tham gia vào các dự án tư vấn, đầu tư tại thị trường quốc tế thông qua việc thành lập một công ty con tại Singapore. Công ty con này dự kiến có tên là Viet Capital Singapore Company với vốn đầu tư bằng tiền mặt là 2,18 triệu USD, tương đương 50 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2021, VCSC đạt mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục 1.851 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và hoàn thành 148% kế hoạch đề ra. Tính chung cả năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020. Doanh thu năm 2021 đã hoàn thành 181% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng). Trong năm 2021, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới.

Tổng tài sản của VCSC đạt 17.046 tỷ đồng tại cuối tháng 3/2022, tăng 2% so với cuối năm 2021.

Quý Quý