Chứng khoán Bản Việt chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 12%

Quý Quý

06/12/2021 20:05

Chứng khoán Bản Việt thông báo ngày 20/12 là ngày đăng ký cuối cùng và ngày 29/12 thực hiện thanh toán, số tiền chi ra khoảng 400 tỷ đồng.

nguyen-thanh-phuong-1638795729.jpg
Bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Bản Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HoSE: VCI) thông báo ngày 20/12 đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 tỷ lệ 12%, 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 29/12, số tiền chi ra khoảng 400 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2021 của VCSC là 15%, tỷ lệ cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

VCSC đạt 399 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong quý 3/2021, tăng 245% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận LNTT đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020. LNTT 9 tháng đầu năm 2021 đã vượt kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế (LNST) quý 3 đạt 329 tỷ đồng, tăng 245% cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng CTCP Chứng khoán Bản Việt của Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng lãi ròng đạt hơn 1031 tỷ đồng, tăng 147% cùng kỳ 2020.

EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 đạt 3.100 đồng, tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020

Quý Quý