Công ty Phát triển Nhà Đà Nẵng lỗ nặng trong năm 2022

Mai Ngọc

18/01/2023 06:10

Quý 4/2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (MCK: NDN) ghi nhận mức doanh thu chỉ đạt mức hơn 3 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2022, doanh thu thuần năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Năng chỉ ở mức 3 tỷ đồng. Vào năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp này là hơn 509 tỷ đồng. Điều đáng nói, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản của NDN còn âm gần 126 triệu đồng do khách hàng trả lại nhà.

ndn-n2022-co-cau-doanh-thu-1673996785.PNG
Cơ cấu doanh thu thuần của NDN trong năm 2022. Nguồn: NDN

Đối với doanh thu tài chính, NDN giảm mạnh đến 74%, còn gần 55 tỷ đồng. Năm 2022, hoạt động đầu tư chứng khoán của NDN chỉ có khoản lãi khoảng 14 tỷ đồng (giảm 89%) so với năm 2021. Tuy nhiên, khoản lỗ từ đầu tư chứng khoán là gần 115 tỷ đồng.

Ngoài ra, NDN đã phải lập dự phòng gần 126 tỷ đồng cho việc giảm giá chứng khoán kinh doanh. Trong năm 2022, khi lỗ sau thuế của NDN gần 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 252 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của NDN tại thời điểm 31/12/2022 là hơn 1,379 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Trong đó, giá trị tiền mặt và chứng khoán kinh doanh lần lượt giảm 14% và 36%, còn 545 tỷ đồng và 311 tỷ đồng.

Ngược lại, nợ phải trả của NDN lại tăng 3%, lên 595 tỷ đồng. Nguyên nhân tăng chủ yếu do doanh nghiệp phát sinh gần 34 tỷ đồng chi phí phải trả liên quan đến dự án Monarchy B.

Mai Ngọc
Bạn đang đọc bài viết "Công ty Phát triển Nhà Đà Nẵng lỗ nặng trong năm 2022" tại chuyên mục Tài chính.