Đồng chí Đào Duy Tùng: Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hạ Anh

10/05/2024 21:24

Chiều 10/5 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (20/5/1924 - 20/5/2024).

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20/5/1924 trong một gia đình nhà Nho yêu nước, tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông đã tham gia hoạt động trong Mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám. Từ một cán bộ ở cơ sở, trải qua quá trình không ngừng rèn luyện, trưởng thành, đồng chí Đào Duy Tùng đã trở thành một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, đảm nhiệm cương vị Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư Trung ương Đảng và có nhiều cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

ky-niem-100-nam-ngay-sinh-dong-chi-dao-duy-tung-pld-1715350512.jpg
Đồng chí Đào Duy Tùng thăm tỉnh Yên Bái năm 1993. Ảnh: Tư liệu Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: “Hội thảo Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, Nhà lý luận xuất sắc của Đảng là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng. Ông là người cộng sản xuất sắc, tận tuỵ suốt đời vì lý tưởng cách mạng - người con ưu tú của quê hương Đông Anh, là tấm gương sáng để các thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo.

Hội thảo hôm nay cũng là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, tôn vinh công lao cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc, nhất là đóng góp to lớn trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng”.

pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-nguyen-van-phong-pld-1715350512.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà hoạt động thực tiễn và các nhà khoa học tập trung làm rõ, khẳng định sự nghiệp cách mạng của ông Đào Duy Tùng trên các khía cạnh: Người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng; nhà lý luận xuất sắc của Đảng; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng; người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội. 

Gần 40 năm trực tiếp làm công tác tư tưởng - lý luận, đồng chí Đào Duy Tùng vừa là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng, khó khăn, phức tạp, vừa là nhà lý luận xuất sắc. Ông có nhiều công trình, tác phẩm mang giá trị lý luận cao, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhiều quan điểm lý luận của đồng chí vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Ông cũng là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu của người cộng sản kiên trung, hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đặc biệt, đồng chí Đào Duy Tùng là người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô. Hà Nội cũng là nơi ghi dấu hành trình thanh niên Đào Duy Tùng lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng vì nước, vì dân và trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng. Hoạt động cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc góp phần làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng hào hùng của Thủ đô Hà Nội.

dong-chi-dao-duy-tung-pld-1715350512.jpg
Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng”.

Với hơn 40 bản báo cáo, tham luận gửi tới Hội thảo và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường, Hội thảo khoa học “Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng” đã làm rõ hơn cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

“Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh, hay Trung ương, đặc biệt là trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện rõ là một cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Hạ Anh