Hải Phòng ban hành kế hoạch thực hiện hơn 33.000 căn NƠXH

Phạm Hường - Hoàng Thăng

18/08/2023 10:02

Ngày 17/8, UBND TP.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg (ngày 3/4/2023).

Theo đó, với kế hoạch này, Hải Phòng phân rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện đề án nhà ở xã hội (NƠXH). Bên cạnh đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng gần 33.500 căn NƠXH trên địa bàn trong giai đoạn 2021 – 2023 với giá cả phù hợp.

UBND TP.Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện đề án NƠXH theo quyết định của Thủ tướng, triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội TP. Hải Phòng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hàng năm trên địa bàn thành phố…

Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp những khó khăn, vướng mắc về việc triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn và báo cáo lên UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì tham mưu đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển NƠXH theo quy định….

Đồng thời, Sở KH&ĐT cũng chủ trì việc hướng dẫn nhà đầu tư khi tham gia thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội về lĩnh vực đầu tư, chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chính sách, báo cáo tiến độ, phối hợp sở ngành liên quan tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

20230418114713-dcbd-wm-1692327611.jpeg
Phối cảnh một dự án NƠXH ở quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&ĐT tham mưu đề xuất bố trí kế hoạch vốn trung hạn, dài hạn thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng ngoài công trình phục vụ các dự án phát triển nhà ở, tham mưu về bố trí nguồn vốn từ ngân sách đia phương thực hiện đầu tư nhà ở xã hội và hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng chính sách,… thẩm định hoặc cho ý kiến về phương án về khung giá, giá cho thuê, thuê mua, bán nhà ở xã hội.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cân đối quỹ đất phát triển nhà ở và chuẩn bị quỹ đất xây dựng NƠXH phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt. Phối hợp với các ngành rà soát quỹ đất đã giao cho nhà đầu tư xây dựng NƠXH, tham mưu cho UBND thành phố thu hồi đối với dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho nhà đầu tư khác…

Hải Phòng cũng chỉ đạo các quận, huyện tổ chức thực hiện triển khai đề án phát triển NƠXH trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Qua đó, phối hợp với các sở ngành lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện đề án phát triển NƠXH của địa phương. Thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà, khi quy hoạch các khu đô thị mới KCN mới, phải kèm theo quy hoạch NƠXH, nhà ở công nhân.

Đối với vấn đề của chung cư cũ hiện nay, HĐND TP.Hải Phòng đã có nghị quyết về đề án xây dựng NƠXH kết hợp với giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ.

Từ năm 2017 đến 2022, Hải Phòng đã triển khai hoàn thành loạt dự án cải tạo chung cư cũ theo hình thức BT.

Theo đó, Hải Phòng đã cải tạo được tổng cộng 2.654 căn hộ. Cụ thể, Khu chung cư U19 Lam Sơn 56 căn hộ, Khu chung cư U1, U2, U3 Lê Lợi 103 căn, các toà HH3-HH4 Đồng Quốc Bình 1456 căn hộ đã hoàn thành, các toà HH1-HH2 1.016 căn hộ cũng cơ bản hoàn thành chờ bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, theo thống kế, Hải Phòng có 8.600 hộ dân đang sinh sống tại chung cư cũ thì chỉ có khoảng 900 hộ sinh sống trong các chung cư an toàn, 2.600 căn hộ đã được xây mới.

Như vậy còn khoảng 5.100 hộ cần bố trí trong giai đoạn tiếp theo, cộng thêm số hộ phát sinh sẽ có cần khoảng 5.700 căn hộ xây dựng mới.

Cụ thể, quận Ngô Quyền 3.300 căn, quận Lê Chân 1.800 căn, quận Hồng Bàng 200 căn, quận Kiến An 270 căn, quận Hải An 31 căn, quận Đồ Sơn 68 căn.

Trong đề án này, UBND TP.Hải Phòng xác định dự kiến chi phí bồi thường hỗ trợ cho các hộ thuộc phải di dời chung cư cũ thành 3 nhóm, nhóm có bìa đỏ được bồi thường hỗ trợ khoảng hơn 600 triệu đồng, nhóm có quyết định thanh lý được bồi thường hỗ trợ khoảng 490 triệu đồng, nhóm thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước được hỗ trợ khoảng hơn 235 triệu đồng.

Hải Phòng dự kiến hỗ trợ 1 lần bằng vốn ngân sách với kinh phí cho 5.700 căn hộ là hơn 1.773 tỷ đồng. Các hộ dân sau khi được bồi thường, hỗ trợ có thể tiếp cận mua nhà ở xã hội.

Phạm Hường - Hoàng Thăng