Hải quan Hải Phòng triển khai nhiệm vụ năm 2024 với 5 mục tiêu

Phạm Hường

02/01/2024 17:03

Tại Hội nghị cán bộ công chức, Hải quan Hải Phòng đã triển khai nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

picture1-1709200837.png
Lãnh đạo thành phố biểu dương Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trong năm 2023, công tác chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới lập nhiều chiến công lớn, thu giữ số lượng tang vật vi phạm công ước Cites, ma túy lớn nhất từ trước đến nay: phát hiện, ngăn chặn 04 vụ vận chuyển trái phép tổng số 8,3 tấn ngà voi nhập lậu từ Châu Phi; phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn, thu giữ 302 kg cocaine; 750 kg Ketamine được vận chuyển bằng đường bộ…

picture2-1709200838.png
Một số vụ việc điển hình do Cục Hải quan TP. Hải Phòng phối hợp, bắt giữ trong năm 2023.

Phát huy tinh thần trên, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề công tác: “Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao”.

picture3-1709200838.png
Tập thể Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng trong Hội nghị CBCC ngày 02/01/2024.
picture4-1709200905.png
Quang cảnh Hội nghị CBCC năm 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025, các Kế hoạch, Chương trình hành động, Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Cục và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Tổng cục Hải quan, thành phố Hải Phòng, trong đó, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nỗ lực thực hiện 05 mục tiêu tổng quát đề ra: Thu ngân sách 66.490 tỷ đồng; Tăng cường quản lý và kiểm soát Hải Quan; Tập trung kế hoạch chuyển đổi số; Xây dựng lực lượng chính quy, chuyên nghiệp; Chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

picture5-1709200838.png
 

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung nguồn lực, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024.

Phạm Hường