Hưng Thịnh Incons đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 là 50 tỷ đồng

Hồng Vũ

22/05/2023 06:46

Vừa qua, HĐQT Công ty CP Hưng Thịnh Incons (mã: HTN) đã có Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2023. Doanh nghiệp này đặt ra mục tiêu có lãi trong năm 2023 là 50 tỷ đồng. Dự kiến Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thương niên sẽ diễn ra vào 10/6.

Theo đó, HTN đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 dự kiến với tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 62,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng.

Năm nay, HTN xác định chuẩn bị nguồn vốn để sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn. Song song đó là chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

Báo cáo quý I/2023 cho thấy HTN ghi nhận gần 429 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó chủ yếu là doanh thu hợp đồng xây dựng với hơn 423 tỷ đồng đến từ các dự án Q7 Saigon Riverside Complex, MerryLand Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhon, New Galaxy và Bien Hoa Universe Complex;

Lãnh đạo Hưng Thịnh Incons cho biết, doanh thu trong quý I giảm sâu dẫn đến lợi nhuận trong quý I giảm mạnh.

Với mục tiêu năm 2023, HTN đã cài số lùi tương ứng giảm 23% về doanh thu và giảm 21,8% về lợi nhuận sau thuế so với thực hiện của năm ngoái.

htn-3638-1684712614.jpeg
 

Trước đó năm 2022, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu đạt 5.464 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 73%.

Trong báo cáo thường niên năm 2022, Hưng Thịnh Incons nhận định, trước những thách thức về giá nguyên liệu đầu vào, áp lực tăng lãi vay ngân hàng và những ảnh hưởng lây lan từ thị trường bất động sản, Hưng Thịnh Incons đã linh hoạt ứng biến, tìm mọi giải pháp để duy trì sự ổn định của bộ máy, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, khách hàng.

Về bức tranh tài chính, tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons là 9197 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với con số đầu năm. Tiền mặt đang nắm giữ giảm 30% về mức 118 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng 16% lên hơn 2.117 tỷ đồng.

Nợ phải trả là 7.751 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản. Số tiền phải trả người bán ngắn hạn tăng lên 11%, là 2.694 tỷ đồng.

Trong kỳ, HTN ghi nhận phát sinh khoản vay dài hạn 400 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Dư nợ trái phiếu đã giảm từ 300 tỷ đồng xuống còn 195 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn cuối quý I/2023 cũng ghi nhận có sự thay đổi khi Hưng Thịnh Incons thực hiện cơ cấu lại khoản mục nợ phải trả, chuyển dần các khoản vay ngắn hạn sang vay dài hạn. Cụ thể, khoản mục vay ngắn hạn của HTN đã giảm hơn 511 tỷ đồng trong khi tăng khoản vay dài hạn lên 400 tỷ đồng.

Điều này giúp HTN cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng bền vững hơn, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính trong ngắn hạn. Kết quả, dòng tiền hoạt động kinh doanh tại thời điểm 31/03/2023 ghi nhận dương 66 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị (HĐQT) trình cổ đông xem xét không thực hiện chi trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận còn lại (hơn 191 tỷ đồng) nhằm bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh và nguồn lực tài chính của công ty. Cổ tức năm 2023 chưa được đề cập tới trong tờ trình.

Về nhân sự, HĐQT trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Nguyễn Hoàng Minh căn cứ theo đơn xin từ nhiệm. Đồng thời phê duyệt điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ 6 thành viên xuống 5 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đình Trung là Chủ tịch.

Hồng Vũ