Kết thúc quý 3/2023, VIB của Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ có nợ xấu ra sao?

Mai Ngọc

24/11/2023 14:32

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ( VIB; mã: VIB), đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý 3/2023. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của nhà “bank” này giảm 3,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, VIB ghi nhận thu nhập lãi thuần ở mức 4.321 tỷ đồng (tăng 12,6%) so với cùng kỳ năm 2022 là 3.836 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2023, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng mang về cho VIB 1.062 tỷ đồng (tăng 33,5%) so với cùng kỳ. Ở thời điểm quý 3/2022, VIB chỉ mang về được hơn 700 tỷ đồng.

Còn hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về VIB 322 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 55 tỷ đồng); Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đem về 113 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 65 tỷ đồng); Thu nhập từ hoạt động khác cũng đem về 207 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu khởi sắc trong quý 3/2023, giúp VIB đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 4.307 tỷ đồng (tăng 45,7%) so với cùng kỳ năm 2022.

405266664-370894288641727-8373614479465393057-n-1700811067.jpeg
Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ, VIB có tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh sau khi kết thúc quý 3/2023. Ảnh: NQL

Tuy nhiên, trong quý 3/2023, nhà “Bank” của ông Đặng Khắc Vỹ (Chủ tịch HĐQT của VIB) lại phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 1.624 tỷ đồng, tăng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ở thời điểm cùng kỳ, VIB chỉ phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 165 tỷ đồng.

Kết quả, VIB chỉ đạt lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2023 là 2.682 tỷ đồng (giảm 3,9%) so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, VIB thu nhập lãi thuần đạt 13.027 tỷ đồng (tăng 17,9%) so với đầu năm. Thế nhưng, VIB cũng đã phải dành ra 3.153 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 3,4 lần) so với cùng kỳ.

Qua đó, khiến lợi nhuận sau thuế 9 tháng của năm 2023 của VIB suy giảm đáng kể, đạt 6.660 tỷ đồng (tăng 6,54%) so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của VIB đạt 384.419 tỷ đồng (tăng 12%) so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 245.630 tỷ đồng (tăng 5,9%) so với đầu năm. Tiền mặt và vàng của VIB cũng sụt giảm, khi chỉ còn 1.545 tỷ đồng. Tại 31/12/2022, Tiền mặt và vàng của ngân hàng này được ghi nhận 1.617 tỷ đồng.

Trong đó, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của VIB là 3.739 tỷ đồng (tăng 22%) so với đầu năm. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của VIB tăng mạnh từ 1,8% hồi đầu năm lên mức 3,68% trong quý 3/2023, rơi vào nhóm ngân hàng đang niêm yết có tỷ lệ nợ xấu cao nhất toàn ngành.

Theo báo cáo, hiện Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình là nhóm ngành nghề kinh doanh có dư nợ cho vay cao nhất của VIB, chiếm 83,47% tổng dư nợ cho vay khách hàng, tương ứng 209.028 tỷ đồng. Xếp thứ 2 là nhóm ngành nghề Công nghiệp chế biến, chế tạo với 12.379 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,04%.

Trong khi, nhóm ngành nghề Hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ có dư nợ 1.697 tỷ đồng, chiếm 0,69% tổng dư nợ cho vay khách hàng của VIB tính đến cuối tháng 9/2023.

Mai Ngọc