KIDO đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng 15.000 tỷ đồng trong năm 2023

Hồng Vũ

08/06/2023 04:50

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã: KDC) đặt mục tiêu doanh thu thuần vào khoảng 15.000 tỷ đồng.

Cụ thể, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 15,000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 76% so với thực hiện năm trước. Đây là mức lợi nhuận trước thuế cao nhất kể từ năm 2017.

Năm 2023, KIDO cũng tiến hành chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp theo 4 nhóm ngành gồm: Dầu ăn, kem, bánh kẹo và nước nắm.

Theo ông Trần Lệ Nguyên, Tổng Giám đốc KIDO, đây là bước đi nhằm tạo điều kiện để liên kết với các công ty đa quốc gia theo từng mảng. Sản phẩm của KIDO không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu ra nước ngoài. Qua đó, sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận tốt hơn. Bên cạnh đó, nếu giá nguyên vật liệu ổn định thì hiệu quả lợi nhuận sẽ tăng cao hơn.

kido-group-5-1-1686174478.jpeg
 

HĐQT KIDO cũng trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh giảm tỷ lệ chia cổ tức đặc biệt năm 2022 xuống còn 10% bằng tiền mặt, thay vì 50% như đã thông qua trước đó.

KIDO cho biết việc giảm tỷ lệ cổ tức dựa trên tình hình thực tế cũng như các kế hoạch đầu tư mới trong năm nay. Gần đây, KIDO đã hoàn tất mua lại 25% cổ phần thương hiệu bánh bao Thọ Phát và dự định nâng tỷ lệ sở hữu tại Hùng Vương Plaza lên 76%.

Công ty dự kiến chi trả cổ tức đặc biệt trong quý 3-4/2023, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu ESOP của năm 2022.

Ngoài ra, HĐQT KIDO cũng trình cổ đông hủy phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 10%. Thay vào đó, KIDO sẽ sử dụng 22.5 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ thực hiện dự kiến là 100:8.42434, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 8.42434 cổ phiếu quỹ.

Hồng Vũ