Một công ty dược báo lãi kỷ lục

Lam Lam

27/01/2023 08:43

So với kế hoạch năm 2022, công ty đã vượt 13% kế hoạch doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Dược Đồng Tháp. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY vào ngày 15/11/2006. Tổng số nhân viên của công ty tính đến hết năm 2022 là 1.260 người tăng 57 người so với hồi đầu năm. Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là hơn 667 tỷ đồng.

Mới đây, Imexpharm đã có báo cáo tài chính quý 4/2022 với nhiều kết quả khả quan. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng 41% so với cùng kỳ lên 557 tỷ đồng. Trong kỳ, biên lãi gộp cải thiện từ 34,8% quý IV/2021 lên 43,4% quý này. 

Lũy kế cả năm, doanh thu của Imexpharm đạt 1.676 tỷ, tăng gần 30% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất là 1.634 tỷ đồng, doanh thu hàng nhượng quyến là hơn 30,4 tỷ đồng, doanh thu hàng mua bán khác là hơn 11,2 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ doanh thu thì doanh thu thuần của công ty đạt gần 1.644 tỷ đồng.

Trong quý, công ty có doanh thu từ hoạt động tài chính là hơn 8,6 tỷ đồng. Lũy kế đến hết quý 4 đạt hơn 23,5 tỷ đồng, cao hơn mức 18,4 tỷ đồng của năm 2021. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là hơn 104 tỷ đồng.

Công ty báo lãi sau thuế gần 79 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và là kết quả theo quý cao nhất lịch sử. Imexpharm cho biết, nhu cầu người dân phục hồi sau dịch, cộng với các hoạt động mở rộng thị trường đã giúp công ty báo lãi tăng trưởng sau thuế.

Lợi nhuận trước thuế trong năm đạt 302 tỷ tăng 26% so với năm 2021 và thiết lập mốc kết  quả kỷ lục. So với kế hoạch năm 2022, công ty đã vượt 13% kế hoạch doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến cuối 2022, tổng tài sản của Imexpharm ở mức 2.287 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Các khoản mục hàng tồn kho, phải thu ngắn hạn không chênh lệch so với số đầu năm quá nhiều.

Nợ phải trả đến cuối kì là 382 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm do các khoản nợ dài hạn đã được thanh toán hết. Nợ vay ngắn hạn của công ty còn 95 tỷ đồng, bằng 45% so với đầu năm.

Vốn điều lệ thực tế do các cổ đông đóng góp là hơn 667 tỷ đồng, trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd chiếm 47,67%, Tổng Công Ty Dược Việt Nam - CTCP Kwe Beteiligungen chiếm 22,03%, Công ty CP Đầu tư Bình Minh Kim 9,74%, Công ty CP Đầu Tư KBA là 7,37% và các cổ đông khác là 13,19%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12 là 1.904 tỷ đồng, bao gồm vốn góp chủ sở hữu là 667 tỷ, quỹ đầu tư phát triển 453 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 275 tỷ.

Imexpharm hiện đầu tư vào 3 công ty liên doanh liên kết là Công ty TNHHDP Gia Đại với tỷ lệ 26%, Công ty CP DP Agimexpharm 32,99% và Công ty CP Dượng Phẩm Mephydica là 23,56%. 

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch trước Tết Nguyên đán Quý Mão, mã cổ phiếu của công ty đứng tại mốc 57.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá này giảm 26% so với 77.800 đồng/cổ phiếu được thiết lập năm 2021.

Lam Lam
Bạn đang đọc bài viết "Một công ty dược báo lãi kỷ lục" tại chuyên mục Doanh nghiệp.