Ngân hàng Nam Á thông qua kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE

Mai Ngọc

02/05/2023 06:49

Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023, các cổ đông đã thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mà nhà “bank” này đang lưu hành lên sàn HOSE.

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã: NAB) vừa công bố nghị quyết thông qua kế hoạch niêm yết 846,4 triệu cổ phiếu NAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), dự kiến gửi hồ sơ đăng ký trong quý 2 và quý 3/2023.

Theo đó, tại Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023, các cổ đông đã thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mà nhà “bank” này đang lưu hành lên sàn Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc HOSE.

Trước đó, vào năm 2022, kế hoạch niêm yết đã cổ đông của Nam A Bank đã thông qua. Tuy nhiên, sau đó kế hoạch này phải hoãn nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông trong bối cảnh diễn biến thị trường có nhiều thay đổi.

nam-a-2-copy-1682984858.jpeg
 

Vào tháng 10/2020, cổ phiếu NAB đã bắt đầu được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 13.500 đồng/cp. Kết phiên giao dịch ngày 28/4/2023, cổ phiếu NAB đang được giao dịch quanh mức 10.200 đồng/cp, giảm 24% so với giá tham chiếu.

Ngoài vấn đề cổ phiếu, Nam A Bank cũng đang có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Cụ thể, Nam A Bank dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD.

Trái phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Nam A Bank. Thời hạn chuyển đổi không quá kỳ hạn của trái phiếu (tối đa 5 năm), HĐQT quyết định thời hạn chuyển đổi và số đợt chuyển đổi cụ thể.

Tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Ngân hàng dự kiến chia ra 2 đợt phát hành, đợt 1 thực hiện từ quý III/2023, đợt 2 từ quý I/2024.

Việc chuyển đổi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần theo số đợt chuyển đổi cho đến khi chuyển đổi hết toàn bộ số trái phiếu phát hành. Giá chuyển đổi là không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của Nam A Bank căn cứ báo cáo tài chính năm hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét bởi đơn vị kiểm toán đủ điều kiện khi triển khai phương án phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 205.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2022. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8% so với năm 2022.

Mai Ngọc