NCB công bố báo cáo tài chính quý 3/2023

Mai Ngọc

27/10/2023 13:57

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB; mã: NVB) đã có công bố báo cáo tài chính chính quý 3/2023.

Theo đó, lãi từ hoạt động dịch vụ của NCB chỉ đạt 9,5 tỷ đồng. Quý 3/2023, NCB dành hơn 341 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, tăng 60% và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 21 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng Quốc Dân cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế quý 3/2023 giảm 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm. Nguyên nhân giảm chủ yếu do thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ ghi nhận lãi 7 tỷ đồng.

ncb-la-ngan-hang-gi-5-1698395158.jpeg
 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NCB ghi nhận đạt hơn 151 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán và 167 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản tại NCB đạt 91.600 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với giai đoạn đầu năm. So với thời điểm 31/12/2022, NCB cho vay khách hàng đạt hơn 51.112 tỷ đồng, tăng hơn 3.390 tỷ đồng. Tiền gửi tại NHNN chỉ có 1.890 tỷ đồng, trong khi ở thời điểm 31/12/2022 là 3.749 tỷ đồng. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng giảm đáng kể, khi vào 31/12/2022 là 11.658 tỷ đồng. Nhưng đến 30/9/2023 chỉ còn 8.535 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng này đạt 70.580 tỷ đồng, tăng 5.846 tỷ đồng (9,02%) so với đầu năm. Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của NCB sau 9 tháng đang ở mức 13.459 tỷ đồng.

Được biết, HĐQT của NCB hiện này gồm: bà Bùi Thị Thanh Hương (Chủ tịch HĐQT); ông Nguyễn Tiến Dũng (Phó Chủ tịch HĐQT); bà Trương Lệ Hiền (Thành viên HĐQT); bà Hoàng Thu Trang (Thành viên HĐQT); bà Trịnh Thanh Mai (Thành viên HĐQT độc lập).

Mai Ngọc
Bạn đang đọc bài viết "NCB công bố báo cáo tài chính quý 3/2023" tại chuyên mục Tài chính.