Nhà Khang Điền sắp mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu trước hạn sau 5 tháng phát hành

Yến Nhi

30/11/2021 18:48

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố Nghị quyết thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu KDHH2125001 đã phát hành năm 2021 theo yêu cầu của trái chủ.

nha-khang-dien-1638272799.jpg
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Nhà Khang Điền giảm 3% về 3.148 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 2% lên 790 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch cảm năm.

Theo đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Khang Điền (Nhà Khang Điền) sẽ mua lại trực tiếp từ Vietnam Debt Fund SPC (quỹ thành viên thuộc Dragon Capital) tối đa 25% tổng giá trị mệnh giá trái phiếu đã phát hành. Khối lượng mua lại là 100 trái phiếu, tương đương tổng giá trị là 100 tỷ đồng.

Giá mua lại trái phiếu trước hạn là 100% khoản nợ gốc cộng lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh và chưa thanh toán. Ngày mua lại dự kiến là 14/12. Công ty giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới việc mua lại trái phiếu.

Ngày 14/6, Nhà Khang Điền phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu mã KDHH2125001. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 4 năm, lãi suất 12%/năm, được thanh toán 6 tháng/lần. 

Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu gồm một công ty chứng khoán và hai quỹ đầu tư trong nước, cùng một quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài.

Tại ngày 30/9, NHà Khang Điền tăng nợ vay thêm 52% lên hơn 2.800 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 70%, tương đương hơn 1.949 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu hơn 581 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu la 28%. 

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Nhà Khang Điền giảm 3% về 3.148 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 2% lên 790 tỷ đồng, hoàn thành 66% kế hoạch cảm năm.

Vào cuối tháng 9 năm nay, Nhà Khang Điền  đã bán toán bộ 19,85 triệu cổ phiếu quỹ với giá bình quân 40.866 đồng/cp. Giao dịch được thực hiện từ 14/9 đến 28/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Doanh nghiệp thu về hơn 811 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Đây là lượng cổ phiếu quỹ Nhà Khang Điền mua vào tháng 5/2020, mục đích bảo vệ quyền lợi công ty và cổ đông khi giá cổ phiếu rớt xuống mức thấp nhất từ cuối năm 2017 dưới tác động chung của thị trường.

Yến Nhi