Novaland muốn xin ý kiến cổ đông điều chỉnh và thay thế phương án phát hành cổ phiếu, chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn

Xuân Xuân

13/12/2023 20:18

Ngày 13/12/2023, Novaland công bố các tờ trình xin ý kiến cổ đông điều chỉnh và thay thế các phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua trong các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và năm 2023.

z4971389096458-87379865c9bd35c45369d07d94fc4341-1702473377.jpg
Một góc dự án NovaWorld Phan Thiết về đêm.

Theo đó, đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành dự kiến trước đây là 1:1 được đề xuất thay thế bằng 10:6. Liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nội dung thay đổi chủ yếu là số lượng phát hành được điều chỉnh từ 975.052.269 cổ phiếu còn tối đa 200.000.000 cổ phiếu.

Về việc phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2022 và năm 2023 thì gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT và làm rõ đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT, Người lao động của Công ty và Công ty con theo Danh sách do HĐQT phê duyệt.

Các đề xuất trên nhằm tăng khả năng hấp thụ cổ phiếu phát hành thêm và giảm tỷ lệ pha loãng giá cổ phiếu.

Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về việc đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), áp dụng đối với các Trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi mã NVL42203 và trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, kèm chứng quyền mã NVL52204 do Công ty phát hành và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện việc đăng ký này theo quy định tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2022, Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 17/05/2023.

Ngoài ra với tình hình khó khăn hiện tại, việc sắp xếp dòng tiền chưa thể thực hiện ngay lập tức hay việc bán tài sản trả nợ khó đạt hiệu quả khi thị trường không thuận lợi, nhằm giảm áp lực tài chính cho Công ty, Novaland đã và đang nỗ lực thương lượng, đàm phán với các Bên bảo đảm, Chủ nợ nhằm mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích của các Bên cùng đồng hành, hỗ trợ Công ty trong suốt quá trình tái cấu trúc.

Cụ thể, Công ty trình xin ý kiến các cổ đông liên quan đến chủ trương phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cho các khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật và trình cổ đông Thỏa thuận khung bồi hoàn nhằm xác lập nguyên tắc bồi hoàn cho tất cả các Bên khi sử dụng tài sản là bất động sản, cổ phiếu, vốn góp tại Doanh nghiệp khác và các tài sản khác để bảo đảm cho nghĩa vụ của Novaland.

Xuân Xuân