Quảng Bình: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu

Đỗ Ân

07/12/2023 18:50

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả đối với 30 chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu gồm: 5 người thuộc khối Hội đồng nhân dân tỉnh, 25 người thuộc khối Ủy ban nhân dân.

Có 48/48 đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả, tất cả chức danh lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 30 phiếu trở lên, chiếm 62,50% tổng số phiếu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, ở khối HĐND tỉnh, cả 5 người đều đạt số phiếu tín nhiệm cao, từ 85% trở lên. Trong đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu có 42 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 87,5%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Đáng chú ý, có ông Nguyễn Công Huấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 45 phiếu, chiếm 93,75% tổng số phiếu.

z4951011251099-372af65a9e73debd85cc14480126b10c-1701953577.jpg
 

Đối với khối UBND tỉnh, ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất, với 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,59%). Tiếp đến, là ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,42%), không có phiếu tín nhiệm thấp. Tất cả các chức vụ tại UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh đều đạt tín nhiệm cao trên 60%.

Cùng với kết quả phiếu tín nhiệm cao, một cán bộ chủ chốt khối UBND tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 6 phiếu, chiếm 12,5% tổng số phiếu.

Ông Trần Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là dịp để những người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ nhằm nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới

Sau khi kết quả được công bố, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi, nắm bắt.

Đỗ Ân