Quý 3/2023, Vietcombank kinh doanh ra sao?

Mai Ngọc

30/10/2023 12:26

Mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) đã có công bố báo cáo tài chính quý 3. Theo đó, ông lớn ngành ngân hàng này tiếp tục ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 20%.

vcb20230731105104-1698643431.jpeg
Vietcombank đang giữ “ngôi vương” về lợi nhuận so với các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính tính đến hết ngày 30/9, Vietcombank, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 1,731 triệu tỷ đồng (giảm 5,4% so với cuối năm ngoái). Tổng dư nợ gần 1,19 triệu tỷ đồng (tăng gần 4%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong quý 3/2023 tăng 2%, đạt hơn 10.544 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng qua, lợi nhuận thuần của ngân hàng này đạt hơn 35.600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2023 của Vietcombank đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 9 tháng năm 2023, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt hơn 29.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Với lợi nhuận trước thuế “khủng”, Vietcombank đang giữ “ngôi vương” về lợi nhuận so với các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh.

Nếu so với kế hoạch 43.000 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Vietcombank đã thực hiện được 69% sau 3 quý.

Mai Ngọc
Bạn đang đọc bài viết "Quý 3/2023, Vietcombank kinh doanh ra sao?" tại chuyên mục Tài chính.