Tân Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia là ai?

Thuận Thiên

18/02/2024 07:52

Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc NHNN, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia từ 15/2.

11-1708217479.png
Phó Thống đốc Đào Minh Tú (bên trái) trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia.

Theo đó ông Nguyễn Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc NHNN đã được bổ nhiệm lên làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nhà máy In tiền Quốc gia. Thông tin bổ nhiệm được nêu trong Quyết định số 179/QĐ-NHNN ngày 31/01/2024 của Thống đốc NHNN. 

Được biết ông Nguyễn Đức Cường sẽ giữ chức vụ này trong vòng 5 năm kể từ ngày 15/02/2024.

Trước đó, ông Cường từ chức vụ Trưởng phòng Phòng Xử lý nợ thuộc Vụ Tín dụng các ngành kinh tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 1/12/2017.

Nhà máy In tiền Quốc gia là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh là ngành in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Báo cáo tài chính của nhà máy in tiền quốc gia được nằm vào diện danh mục tài liệu bí mật nhà nước từ ngày 21/12/2020. Nhà máy in tiền quốc gia hoạt động không vì lợi nhuận, là doanh nghiệp sản xuất đặc biệt. 

Thuận Thiên
Bạn đang đọc bài viết "Tân Chủ tịch Nhà máy In tiền quốc gia là ai?" tại chuyên mục Nhân vật.