Tập đoàn Sao Mai chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%

Quý Quý

15/12/2021 09:05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) cho biết ngày 17/1 tới, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

le-thanh-thuan-tap-doan-sao-mai-1639533739.jpg
Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Sao Mai

Ngày 17/1 tới đây CTCP Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group – mã chứng khoán ASM) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Theo đó Sao Mai Group dự kiến phát hành 77,66 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 777 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại BCTC kiểm toán năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất, năm 2020 Sao Mai Group đạt 12.525 tỷ đồng doanh thu, giảm 11,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 30,5% xuống còn hơn 572 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020 Sao Mai Group còn 1.477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 104 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, hơn 8 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu, gần 4 tỷ đồng trong quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, 272 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.672 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 466 tỷ đồng, tăng 27%. Thu nhập khác (không thuyết minh) hơn 190 tỷ, gấp 32 lần cùng kỳ, là yếu tố kéo lợi nhuận tăng. 

Tập đoàn Sao Mai xuất phát là doanh nghiệp thủy sản và sau đó mở rộng ra bất động sản, xây dựng, năng lượng mặt trời. Trong cơ cấu doanh thu 3 quý đầu năm nay, mảng xuất khẩu cá, thức ăn cho cá và thương mại vẫn đóng góp chủ yếu; bất động sản cùng năng lượng mặt trời chiếm khoảng 11%.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu ASM chốt phiên 14/12 ở mức 21.350 đồng/cp, tương ứng tăng hơn 26% so với số cuối năm ngoái.

Quý Quý