Tập trung thực hiện tốt Đề án 06 gắn với chuyển đổi số, tạo thành động lực tăng trưởng mới

PHẠM HƯỜNG

09/05/2024 14:00

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý Hải Dương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chú trọng phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) gắn với chuyển đổi số, phấn đấu thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

anh-chup-man-hinh-2024-05-09-luc-15503-ch-1715237894.png
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc.

Chiều 8/5, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự  gắn với phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh trật tự tỉnh Hải Dương năm 2023, quý I/2024.

Theo đó, năm 2023, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh đạt 184.123 tỉ đồng, đứng thứ 11/63 tỉnh, thành phố; tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,16%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.950 USD/người, đứng thứ 16/63 cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 22.067 tỉ đồng, tăng 25% so với dự toán. Quý I/2024, GRDP của Hải Dương ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/11 tỉnh thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tình hình tội phạm về trật tự trên địa bàn tỉnh giảm sâu; không để phát sinh các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội phức tạp lớn, gây dư luận bức xúc. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tăng cường và có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương thường xuyên quan tâm hỗ trợ xây dựng lực lượng công an, trong đó có đầu tư xây dựng cơ sở làm việc, cơ sở giam giữ, trang thiết bị…

dsc-76701-1715237884.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Sau khi nghe báo cáo tình hình của tỉnh, các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương với Đảng ủy Công an Trung ương trong thời gian qua.

Về công tác bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hải Dương cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra mục tiêu, yêu cầu, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt được các mục tiêu, định hướng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã đề ra.

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Đồng thời coi trọng xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chuyển đổi số trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Hải Dương tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Coi trọng việc liên kết vùng để tạo động lực phát triển, xây dựng Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung thực hiện các giải pháp tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, người nghèo, người tàn tật, người yếu thế trong xã hội.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Hải Dương cần tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Thực hiện mục tiêu "Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống". Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tội phạm, vì mục tiêu xây dựng xã hội an ninh, an toàn, vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý Hải Dương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; chú trọng phòng ngừa, kéo giảm tội phạm; tập trung thực hiện tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) gắn với chuyển đổi số, phấn đấu thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.

 Khẳng định chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị đơn vị chức năng của Bộ Công an sớm làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 06 để hỗ trợ Hải Dương triển khai một số nhiệm vụ giúp tỉnh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số. 

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương tham mưu địa phương xây dựng các mô hình an ninh trật tự phù hợp; nâng cao hiệu quả hiệu lực về quản lý nhà nước liên quan đến an ninh trật tự gắn với cải cách hành chính; đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng trụ sở công an xã.

Hải Dương cần quan tâm chăm lo hơn nữa việc giải quyết việc làm và đào tạo nhân lực; có giải pháp huy động mọi nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số đặc biệt là liên quan đến lĩnh vực y tế để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho nhân dân; nâng cao giá trị trên một hecta đất nông nghiệp; tiếp tục quan tâm chính sách an sinh xã hội…

PHẠM HƯỜNG