Thông tin cải chính và cáo lỗi

Ban Biên Tập

23/12/2022 13:19

Ngày 17/12/2022, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý có đăng bài viết: “Sau ông Đỗ Thành Nhân, một chủ tịch mới của Louis Holdings bị truy tố vì thao túng thị trường chứng khoán”. Tuy nhiên, khi sử dụng hình ảnh, Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý đã có sự nhầm lẫn giữa ông Nguyễn Mai Long và ông Vũ Ngọc Long.

Nay Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý xin cải chính hai nội dung như sau: Hình ảnh được sử dụng trong nội dung bài viết nói trên là chưa có sự chuẩn xác, ông Nguyễn Mai Long không phải là đối tượng bị truy tố của cơ quan điều tra.

Tạp chí điện tử Nhà Quản Lý xin cáo lỗi với bạn đọc và ông Nguyễn Mai Long vì sự nhầm lẫn này.

Trân trọng.

 

Ban Biên Tập
Bạn đang đọc bài viết "Thông tin cải chính và cáo lỗi" tại chuyên mục Cải chính, xin lỗi.