TS Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng làm việc với Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố

Phạm Hường

04/04/2024 13:33

Vừa qua, tại buổi tiếp xúc với hội Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, TS Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị Hội tăng cường hợp tác quốc tế và tham gia đề án “Một số chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố”.

bi-thu-thanh-uy-le-tien-chau-phat-bieu-pld-1712209912.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu phát biểu tại cuộc làm việc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng sáng ngày 3/4.

Được thành lập từ năm 2012 theo quyết định số 520 QĐ-CT của UBND thành phố Hải Phòng. Đến nay, Hội hiện có 125 hội viên. Trải qua 2 nhiệm kỳ và năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ 3, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố đã không ngừng hoàn thiện và phát triển. 

Trong thời gian qua, Hội đã có nhiều hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng. Hội đã phối hợp và liên kết với Viện phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản, tranh thủ sự tài trợ của JICA tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng các khóa thuộc Kế hoạch “Bồi dưỡng, đào tạo Giám đốc, quản trị doanh nghiệp giỏi thành phố giai đoạn 2015 - 2020”. 

Hội đã triển khai 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, đó là  đề tài “Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại thành phố Hải Phòng đến năm 2025” và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng  công nghiệp lần thứ tư  tại thành phố Hải Phòng”...

Định hướng trong thời gian tới, Hội kiến nghị thành phố bố trí mục ngân sách dành riêng cho công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao của thành phố; có cơ chế quan tâm, bố trí đặt hàng, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các Hội hoạt động; các Hội chuyển dần sang mô hình làm dịch vụ thực hiện một số công việc thành phố giao; quan tâm triển khai nghiên cứu thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế, xã hội thành phố và các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung phù hợp với Hải Phòng, từ đó tạo môi trường, cơ chế thuận lợi để thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ đội ngũ trí thức chuyên gia khoa học và công nghệ trong và ngoài nước về làm việc...  

Với kết quả đạt được của Hội, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố. Hội đã tập hợp được lực lượng đông đảo các trí thức, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp có năng lực, tâm huyết với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố; cùng góp sức xây dựng Hội lớn mạnh, hoàn thành khối lượng công việc lớn, hiệu quả, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn và phản biện xã hội được Hội đặc biệt quan tâm, thu được nhiều kết quả, được thành phố, các Sở, ban, ngành đánh giá cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy thành phố đồng tình với những định hướng của Hội đã nêu trong thời gian tới; đồng thời mong muốn Hội quan tâm, nghiên cứu có giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa để thu hút, tập hợp các trí thức, các nhà khoa học, cán bộ, doanh nhân gốc Hải Phòng có uy tín, kinh nghiệm từ các địa phương khác trên cả nước và nước ngoài; nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực, nhân tài theo quy định của pháp luật; tham gia tư vấn, phản biện xã hội, tham mưu cho thành phố có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

bi-thu-thanh-uy-le-tien-chau-tang-qua-pld-1712209912.jpg
 Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tặng quà cho Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố.

Ông Lê Tiến Châu mong muốn Hội tham gia phản biện, nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nhân lực, mà còn có thể trên các lĩnh vực khác. Cùng với đó, giúp Ban Thường vụ Thành ủy góp ý, phản biện Đề án về đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án “Một số chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố”.

Bí thư Thành ủy đề nghị Hội tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhân tài; xây dựng, củng cố phát triển Hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhân tài. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các Sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu, kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Hội, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy, tập hợp ngày càng đông đảo, đoàn kết đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong và ngoài nước...

Phạm Hường