Xây dựng Hoà Bình tiếp tục báo lỗ, tài sản doanh nghiệp giảm đi đáng kể

Hồng Vũ

02/05/2023 07:29

Quý 1/2023, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã: HBC) chỉ ở mức 2.5 tỷ đồng. Còn doanh thu thuần ghi nhận ở mức 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm đến 60% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong quý 1/2023, doanh thu thuần của HBC ghi nhận ở mức 1.2 ngàn tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Lỗ gộp của HBC là gần 203 tỷ đồng. Ở thời điểm cùng kỳ, HBC ghi nhận mức lãi gần 198 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tài chính, HBC cho thấy mức thu khiêm tốn và sụt giảm mạnh ở mức 2.5 tỷ đồng (giảm 96%). Chi phí lãi vay tăng cũng đẩy chi phí tài chính lên hơn 137 tỷ đồng, tăng 45%.

343269889-592353492859185-3960488557453528076-n-1682987291.jpeg
 

Với việc nguồn thu giảm trong khi chi phí tăng cao, HBC lỗ ròng gần 444 tỷ đồng trong quý 1/2023. Đây là quý thứ 2 liên tiếp công ty xây dựng này báo lỗ. Trong quý 4/2022, HBC đã báo lỗ kỷ lục với hơn 1.2 ngàn tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của ông Lê Viết Hải (Chủ tịch HĐQT HBC), tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2023 giảm 7% so với đầu năm, còn gần 15.7 ngàn tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất tổng tài sản là phải thu ngắn hạn cũng giảm ở mức tương tự, về mức hơn 11 ngàn tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý, lượng tiền mặt của Xây dựng Hoà Bình nắm giữ chỉ còn 247 tỷ đồng, giảm đến 54%.

Về vay nợ, nợ phải trả của HBC giảm 5%, về mức 13.5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm 10%, còn hơn 5.5 ngàn tỷ đồng.

Hồng Vũ