Sở Xây dựng chỉ ra 3 rủi ro điển hình trên thị trường bất động sản cho người mua nhà

Thị trường bất động sản (BĐS) luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trên thị trường người mua bất động sản và nhà đầu tư cẩn thận với 3 rủi ro điển hình thường thấy đó là, một căn hộ bán cho nhiều người, bán lúa non và bán nhà nhưng ém thông tin…