Công ty công nghệ và không gian làm việc linh hoạt dần chi phối các toà nhà văn phòng

Hai nhóm doanh nghiệp trên chiếm gần một nửa nguồn cầu thuê tại các toà nhà văn phòng ở TP.HCM, theo số liệu mới công bố của CBRE Việt Nam.