HoREA: Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 08 vào quý 4/2023

Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho rằng, Nghị định số 08/2023 vừa tháo gỡ được vướng mắc, khó khăn, vừa xác định lộ trình xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững và trở thành kênh huy động vốn xã hội hóa trung hạn, dài hạn quan trọng của nền kinh tế, trong đó có lĩnh vực bất động sản.