Uỷ ban chứng khoán hỗ trợ doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ

Quyết định được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra trong tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu từ sau Tết Nguyên đán.