Chuyên gia nhận định như thế nào về Nghị định 08 chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023 ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Vậy Nghị định 08 sẽ có tác động như thế nào đến thị trường trái phiếu trong thời gian tới?