Có lãi trong quý 2/2023, Hưng Thịnh Incos có nhiều chuyển biến tích cực

Hồng Vũ

02/08/2023 12:16

Điểm tích cực trong quý 2/2023 của HTN là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 57% xuống còn 16 tỷ đồng. Kết quả, Hưng Thịnh Incons lãi sau thuế gần 49 tỷ đồng.

Công ty CP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023. Theo đó, HTN kết thúc quý 2 với mức doanh thu được ghi nhận đạt 1.570 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ quý 2/2022 thì giảm đến 11% về doanh thu.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính của HTN cũng giảm từ 17 tỉ đồng về còn 15 tỉ đồng so với cùng kỳ. Điểm tích cực trong quý 2/2023 của HTN là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 57% xuống còn 16 tỷ đồng. Kết quả, Hưng Thịnh Incons lãi sau thuế gần 49 tỷ đồng.

Có thể thấy, sau khi quý 1/2023 HTN đối mặt với lỗ. Đến quý 2, doanh nghiệp này đã có lãi trở lại. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HTN ghi nhận hơn 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm 2023, HTN đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lãi sau thuế 50 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm, đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận năm.

doanh-nghiep-xay-dung-uy-tin-nam-2020-1-1690953298.jpeg
 

Nợ phải trả của HTN cũng giảm, từ 7.710 tỷ đồng còn 6.133 tỷ đồng chủ yếu là nợ ngắn hạn 6.130 tỷ đồng, giảm 1.572 tỷ so với 31/12/2022. Vay ngắn hạn còn 1.720 tỷ đồng đa số là các khoản vay ngân hàng, giảm 817 tỷ so với 31/12/2022. Số còn lại là nợ dài hạn với 3,6 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với đầu năm.

Hưng Thịnh Incons đánh giá đây là hiệu quả từ việc tái cơ cấu sắp xếp nguồn vốn ổn định phục vụ cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh của Hưng Thịnh Incons thể hiện nỗ lực góp phần tạo chuyển biến chung của ngành xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành xây dựng tăng trưởng 4,74% so với cùng kỳ năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh trong năm 2023, HTN cho biết đang nghiên cứu khả năng đầu tư và phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền. Mục tiêu trước mắt, HTN sẽ tập trung nguồn lực để triển khai các dự án, cũng như ưu tiên giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của công ty.

Để thực hiện mục tiêu này, ĐHĐCĐ 2023 của HTN đã thông qua quyết định chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1. Công ty dự kiến chào bán 89,1 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc 2024.

Nếu phát hành thành công sẽ thu về 891,1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động thi công xây dựng tại một số công trình, chuẩn bị để tham gia phát triển các dự án nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội. Vốn điều lệ của HTN sau phát hành cổ phiếu ước đạt 1.782 tỷ đồng.

Hồng Vũ