Hải Phòng coi trọng các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp và triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Phạm Hường

01/04/2023 15:13

Thực hiện Thông tư số 07/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, ngày 30/3, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 100/KH-UBND tăng cường hoạt động tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp và sáng tạo nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên.

a1-1680321261.jpg
Tập đoàn giáo dục EI Group tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trường THPT Tô Hiệu, huyện Vĩnh Bảo

Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên thành phố. Đồng thời hỗ trợ học sinh các cơ sở giáo dục, sinh viên các cơ sở đào tạo phát hiện khả năng, năng khiếu của bản thân đế định hướng học tập, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở thích, sở trường, sức khỏe cá nhân và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Giúp người học tích lũy kiến thức, kỹ năng để thúc đẩy tư duy đối mới, sáng tạo, hình thành các ý tưởng, giải pháp mới tạo giá trị cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tạo mối quan hệ và hợp tác giữa cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đối tác với cơ sở giáo dục để đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp thiết bị, tài liệu, tổ chức đào tạo, hỗ trợ, phát triển dịch vụ phục vụ công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp. Khuyến khích xã hội hóa trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 31/3, Sở giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản Số: 845 /SGDĐT-KTKĐ về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Điểm thay đổi năm nay là bài thi môn Ngoại ngữ, hình thức thi: trắc nghiệm; thời gian làm bài: 60 phút. Thời gian diễn ra kỳ thi từ ngày 01-06/6, trong đó lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập diễn ra 2 ngày: ngày 02 thi Ngữ văn và Ngoại ngữ, ngỳ 03 thi môn Toán. Lịch thi Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú diễn ra 2 ngày 05 và 06/6. 

a2-1680321260.jpg
Trích “Văn bản Số:845 /SGDĐT-KTKĐ về việc triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024”.

Công tác tổ chức kỳ thi: Sở GDĐT chỉ tổ chức 01 kỳ thi chung để tuyển sinh học sinh lớp 10 vào trường THPT công lập và các Lớp chuyên, Lớp không chuyên của trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2023-2024. Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập các Hội đồng để tổ chức kỳ thi, gồm: Hội đồng ra đề và in sao đề thi, Hội đồng Coi thi, Hội đồng Chấm thi, Hội đồng Phúc khảo bài thi.

Chấm thi: Chấm bằng máy đối với phần trắc nghiệm trong bài thi Tiếng Anh chuyên, Tiếng Nhật chuyên. 2.3. Phúc khảo: Thí sinh được thay đổi điểm sau phúc khảo (kể cả điểm lên và xuống) với điều kiện điểm phúc khảo thay đổi lệch với chấm lần 1.

Sử dụng phần mềm quản lý thi do Sở GDĐT cung cấp; thiết lập hệ thống trao đổi thông tin về kỳ thi chính xác, cập nhật giữa trường THCS với Phòng GDĐT, giữa trường THPT, Phòng GDĐT và Sở GDĐT; thực hiện đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Sở GDĐT. 

Phạm Hường