Novaland công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán, lợi nhuận năm 2022 đạt 2.182 tỷ đồng

Thùy Dương

18/04/2023 15:21

Kết thúc năm tài chính 2022 với nhiều biến động, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gần 11.151 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt hơn 30% mục tiêu đề ra và gần 2.182 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 36,85% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt hơn 33% mục tiêu đề ra.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HoSE: NVL, “Novaland”) công bố thông tin Báo cáo tài chính Kiểm toán.

Kết thúc năm tài chính 2022 với nhiều biến động, Novaland ghi nhận Tổng doanh thu hợp nhất gần 11.151 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt hơn 30% mục tiêu đề ra và gần 2.182 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm 36,85% so với cùng kỳ năm 2021 và chỉ đạt hơn 33% mục tiêu đề ra. Tổng Doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. 

500511a13312ef4cb603-1681785047.jpgĐô thị sinh thái thông minh Aqua City (Biên Hòa – Đồng Nai) đã đưa vào vận hành giai đoạn 1

Kể từ cuối năm 2022, với nỗ lực và quyết tâm vượt qua trở ngại, Novaland đã và đang tái cấu trúc toàn diện, thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu lại tổ chức để phù hợp với chiến lược thay đổi; song song đó đưa ra những giải pháp cấu trúc tài chính và thỏa thuận đàm phán các phương án thích hợp để tái cơ cấu nợ nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Khách hàng, Nhà đầu tư và các bên liên quan.

Hiện tại, Công ty đang tập trung xây dựng các Dự án trọng điểm, bàn giao nhà theo từng giai đoạn cho khách hàng, đồng thời cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch triển khai các dự án mới cho phù hợp với tình hình hiện tại; song song đó phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp

Bên cạnh việc tái cấu trúc, sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và cộng đồng đối với thị trường Bất động sản thời gian qua sẽ là động lực giúp Novaland sớm hồi phục, vượt qua khó khăn và thách thức; từ đó, tiếp tục hoàn thành những đô thị chuẩn mực, góp phần thay đổi diện mạo và phát triển kinh tế địa phương, an sinh xã hội. 

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản NVL ghi nhận đạt 257.735 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm một nửa còn 8.600 tỷ đồng, ngược lại khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 52.345,5 tỷ đồng. Hàng tồn tại thời điểm cuối năm gần 134.956 tỷ đồng.

Về nợ, nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 tăng mạnh lên 212.917 tỷ đồng, chiếm 83% tổng tài sản, trong đó nợ vay là 64.869 tỷ đồng.

Thùy Dương