Sản lượng tiêu thụ NPK và xuất khẩu Ure của Đạm Cà Mau tăng mạnh trong tháng 8/2023

Hồng Vũ

24/09/2023 14:16

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau; mã: DCM) vừa cập tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8. Qua đó, ghi nhận sản lượng tiêu thụ NPK và xuất khẩu Ure tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 8/2023, DCM ghi nhận nhận lượng tiêu thụ NPK tặng mạnh. Cụ thể, phân bón NPK đã được tiêu thụ cao gấp 8,9 lần so với tháng 7/2023, đạt được 9.250 tấn.

Bước vào tháng 9, DCM đặt mục tiêu sản xuất 78.580 tấn ure, tăng 56% so với tháng trước; sản lượng NPK đạt 11.000 tấn. Kế hoạch tiêu thụ ure trong tháng đạt 60.000 tấn, trong đó nội địa đạt 42.500 tấn (giảm 26% so với tháng trước) và xuất khẩu đạt 17.500 tấn (giảm 76%).

Đối với Ure, trong tháng 8/2023, DCM ghi nhận đạt 50.160 tấn, giảm 40% so tháng 7/2023. Theo DCM, nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp dừng máy để thực hiện bảo dưỡng tổng thể định kỳ từ ngày 17/8 – 25/8.

34-640x384-1695539682.jpeg
 

Sản lượng tiêu thụ Ure trong tháng của DCM đạt 131.950 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa đạt 57.910 tấn, xuất khẩu đạt 74.040 tấn, tăng lần lượt 32% và 376% so tháng 7/2023. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, DCM xuất khẩu 232.020 tấn Ure vượt 7.020 tấn Ure so với chỉ tiêu cả năm.

Theo DCM, từ đầu tháng 8 giá phân Ure đã lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây tại những thị trường lớn như Trung Quốc và Trung Đông sau khi giá phân ure thế giới đã liên tục tăng trong 5 tuần.

Trong tháng 8/2023, giá phân bón tiếp tục xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt, đặc biệt Trung Quốc đã yêu cầu một số nhà sản xuất phân bón tạm dừng xuất khẩu Urê trong khi nhu cầu tăng và giá phân bón trong nước tăng vọt.

Trước đó, vào tháng 6 đầu năm, sản lượng Ure tiêu thụ ước đạt 460 nghìn tấn, vượt kế hoạch được giao (trong đó xuất khẩu ước đạt 160 nghìn tấn đi các nước Campuchia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Chi Lê...)

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác vận hành sản xuất Nhà máy Đạm Cà Mau được đảm bảo hiệu quả, an toàn, ổn định với công suất Urê bình quân từ đầu năm đến nay khoảng 113-114% so với thiết kế.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 cho thấy, doanh thu DCM đạt 3.456 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 324 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 6.286 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 585 tỷ đồng.

Hồng Vũ